Connect with us

Eveniment

EXCLUSIV/S-A RE-MILITARIZAT POLIȚIA CAPITALEI!/A ÎNCEPUT RE-MILIȚIENIZAREA MINISTERULUI AFACERIȘTILOR INTERNI!

Published

on

Lașitatea, fuga de răspundere pentru gravele abateri de la: Convenția Europenaă a Drepturilor Omului, Constituție și Lege ale aleșilor neamului a atins culmea paroxismului în România. Cu toate acestea, aceiași aleși ai neamului, nu se dau în lături de la a încasa lefuri uriașe de la bugetul de stat deși grohăie cu nesimțire în spațiul public cum că „nu e” bani pentru „prostime”respectiv „luptă cu statul paralel” („fluturași” și „cormorani” de prin piscinele palatelor pe care le dețin).
Este și cazul ministriței blonde de la Videle, Carmen Dan, care, într-un document adresat instanței de judecată îi solicită acesteia „să nu mai răspundă în fața instanțelor de judecată pentru tâmpeniile pe care aceasta le-a făcut și continuă să le facă”, cităm: „ministrul este o persoană fizică și ocupă o funcție publică, nefiind el însuși autoritate publică”.
Tanti Carmensita! E bine că nu ai cultul personalității, că nu te confunzi cu instituția pe care o conduci (așa cum se întâmplă cu marea majoritate a șefilor de IPJ-uri, din IGPR și „Miliția” Capitalei)… însă, matale nu cunoști lumea în care „domnești” (că de trăit, trăiești pe alte planete). Vezi că Legea spune clar că „autoritățile și instituțiile statului emit proiecte de acte normative (ordine, instrucțiuni, dispoziții) care, odată ce sunt semnate de conducătorul instituției/autorității și, ulterior publicate în Monitorul Oficial al României (cu excepția celor clasificate potrivit art.15 și 17 din Legea nr.182/2002 coroborate cu art.13 din Legea nr.544/2001 și 24 alin.(5) respectiv art.33 din Legea nr.182-2002 – clasificarea abuzivă a informațiilor care ascund abateri/încălcări de la lege) devin „normă” și intră în circuitul legislativ al statului Român. Nu crezi? Ia citește (și, mai ales, încearcă mătăluță să înțelegi cu creierașul tău blondin) următoarele texte de Lege:
1. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Articolul 11(1) În vederea intrării lor în vigoare, legile și celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotărârile și ordonanțele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale autorităților administrative autonome, precum și ordinele, instrucțiunile și alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Celelalte acte normative se publică după ce au fost semnate de emitent.
Articolul 77 Ordinele cu caracter normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale autorităților administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului. Articolul 78 Ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să contravină prevederilor acestora.
2. LEGE nr. 90 din 26 martie 2001privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor: Articolul 46 (3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin ministrul emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
Articolul 3(1) Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. elaborează, avizează şi ţine evidenţa proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităţilor din structura sa, a autorităţilor administraţiei publice locale şi le susţine în faţa Guvernului şi a Parlamentului
Articolul 7 (5) În exercitarea atribuţiilor legale, ministrul afacerilor interne emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
4. Statutul polișțstului, aprobat prin Legea nr.360/2002, zice că:
Articolul 10 (5) Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Articolul 21 (14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu și a perioadei de probă, precum și cea privind organizarea și desfășurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Articolul 22 (7) Competențele emiterii actelor administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condițiile legii.
Articolul 25(1) Fiecare polițist are un dosar personal care cuprinde: c) declarația de avere și alte documente, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Articolul 26^6 Metodologia privind evaluarea de serviciu a polițiștilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
etc. etc. etc. etc.
5. Legea contenciosului nr.554/2004:
Articolul 13 (4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanță lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.
Articolul 24 Obligația executării (3) La cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1)și care nu au fost respectate în mod culpabil, instanța de executare, prin hotărâre dată cu citarea părților, aplică conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalități, în condițiile art. 906 din Codul de procedură civilă.
Articolul 26 Acțiunea în regres Conducătorul autorității publice se poate îndrepta cu acțiune împotriva celor vinovați de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovați sunt demnitari sau funcționari publici, se aplică reglementările speciale.

Tanti Carmensita, ai văzut, bre, ce zice la Lege (aceeași Lege pe care voi, aleșii noștrii ați inventat-o și ne obligați să o respectăm)? Zice că matale, din calitatea-ți de conducător (nu din calitatea-ți de persoană fizică, ca „nea’ Vasile de la colțul satului” ori „baba Dochia din vârful muntelui!”) emiți ordine și instrucțiuni, nicidecum „autoritatea” pe care o conduci! Aia (autoritatea) emite doar proiectul care, dacă nu îl semnezi mătăluță, devine hârtie igienică. Învață bre, să te delimitezi de calitatea-ți de „persoană fizică de la secretariatul școlii” de calitatea ta oficială de „ministru”… te faci de rușine (nu că nu te-ai fi făcut deja), bre!

Noi, cei din Redacția Incisiv de Prahova, știm că dumneavoastră, „duoamnă” ministru, ești înconjurată de ipochimeni inculți și cre(ș)tini care fraudează Legea pentru a-și ascunde: furturile, abuzurile, ilegalitățile, însă, matale ar trebui să fii mai bine pregătită profesional decât ei (teoretic), să nu semnezi „ca primarul” orice îți bagă sub nas imbecilii cu epoleți care te conduc (ne scuzați, „consiliază”… foarte proastă consiliere mai ai, tante Carmen Dan, prin ministerul ăsta care a ajuns de două parale, din păcate).
Apropos, tanti Carmensita: când matale emiți un act administrativ unilateral (sper că ști ce e ăla) pentru a-l numi pe un șef într-o funcție de „mahăr cu epoleți”, semnează cumva autoritatea (adică toți angajații din M.A.I.)? Sau doar tu, din calitatea-ți de ministru (conducător) nicidecum de „persoană fizică” (ca Vanghelie – cred că îl mai cunoști pe membrul vostru de partid, fost primar la Sectorul 5, „nenea almanahe”).
Mătăluță, tanti „persoană fizică” Carmensita Dan, când încasezi „pi card” leafa lunară de 25.000 de lei, o încasezi pentru scobitul în nas pe la sediul PSD-ului sau pentru că îți exerciți atribuțiile de conducător al ministreului (emiți ordine și instrucțiuni strict în baza legii care le ordonă, fără a modifica, completa, abroga Legea în baza și executarea căreia au fost emise)? Exercitarea atribuțiilor de conducător, indiferent de persoana fizică care ocupă această funcție, tanti Carmensita, incumbă nu doar drepturi ci și obligații! Iar matale ai dreptul să primești 25.000 de lei pentru a respecta și aplica Legea, nu pentru a-ți face unghiile sau să te coafezi în biroul situat în CC al PCR, „capisci”!

O altă inepție, mai mare decât casa, mai zice tanti Carmensita instanței de judecată: „instanța de judecată poate să abroge o normă juridică”, în condițiile în care o instanță de judecată nu poate decât să stabilească existența/inexistența unei norme juridice nepublicate (probă) ori să o anuleze, conform Legii. Atributul „abrogării” aparține exclusiv emitentului normei juridice (în cazul de față, ministrului Afacerilor Interne). Ia uite, tanti Carmen ce zice la Legea nr.24/2000: „Articolul 58 (2) În situații temeinic justificate, prin excepție de la prevederile alin. (1), actele normative de importanță și complexitate deosebită pot fi modificate, completate sau, după caz, abrogate de autoritatea emitentă și în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare, cu condiția ca intervențiile propuse să între în vigoare la aceeași dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ.”

Așteptăm reacția matale publică, dar și a incompetenților care ți-au băgat sub nas, la semnat, inepțiile, „dând de lucru” Redacției Incisiv de Prahova!

Alexandru Firicel șef Departament Investigații

N.R. În M.A.I. s-a practicat și se practică uzitarea de norme interne emise în baza OUG nr.63/2003, abrogată de OUG nr.30/2007. Adică, M.A.I.-ul consfințește, cu titlu de Lege, normele (cu precădere cele interne) abrogate de Lege… o gravă încălcare a Legii nr.24/2000: „Articolul 64(3) Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial. Fac excepție prevederile din ordonanțele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare și au fost respinse prin lege de către Parlament.(4) Dacă o normă de nivel inferior, cu același obiect, nu a fost abrogată expres de actul normativ de nivel superior, această obligație îi revine autorității care a emis prima actul.”
Chiar dacă am satirizat-o pe doamna ministru Carmen Dan și acei angajați din Aparatul central al M.A.I. care au conceput inepțiile adresate instanței de judecată, nu putem să nu observăm că, pentru prima dată în istoria M.A.I.-ului, un ministru (Carmen Dan) și câțiva angajați din Direcția generală Juridică a M.A.I.-ului recunosc în fața unei instanțe de judecată că: norma nesecretă, non militară, nepublicată în Monitorul Oficial al României, este inexistentă din punct de vedere juridic (nu produce efecte juridice). Este un lucru admirabil și sperăm ca această „eroare” (nepublicarea în Monitorul Oficial a normelor interne emise de conducătorii din acest minister) să aparțină numai trecutului.


Facebook Comments
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Eveniment

Ce soft de gestiune poți alege pentru magazinul tău în 2022?

Published

on

By

Pentru a ține pasul cu piața și pentru a întrece așteptările clienților, un magazin online nu trebuie să suprindă doar prin produsele, serviciile oferite sau o interfață intuitivă, la fel de importante sunt software-urile care simplifică operațiunile și eficientizează procesele de zi cu zi. Pentru cei ce dețin magazine online, poate exista un punct în care fluxul de comenzi devine greu de gestionat, iar o problemă foarte răspândită ține de timpul îndelungat destinat actualizării manuale a stocurilor. În 2022, cei ce dețin magazine online nu mai pot fi îngreunați de astfel de probleme, pentru că dificultățile sunt remediate, iar opțiunile sunt eficientizate și gestionate cu succes de software-urile de gestiune destinate magazinelor. 

Cât de util este un soft pentru gestiunea magazinului? 

Un soft performant care ține pasul cu ultimele standarde impuse de o piață competitivă te poate ajuta să operezi eficient și fără bătăi de cap toate operațiunile care stau la baza afacerii tale. Cu un soft de gestiune pentru magazin propus de NextUp.ro poți defini, sorta în funcție de categorie și poți urmări toate produsele în timp real, poți adăuga oricând fotografii cu cele mai mici eforturi, dar poți și să te bucuri de stocuri actualizate automat cu fiecare comandă. Un astfel de soft îți oferă și o repartizare eficientă a cheltuielilor de întreținere și o evidență a încasărilor, nu mai trebuie să te complici cu realizarea inventarului deoarece se va realiza automat, iar operațiunile de contabilitate pot fi simplificate semnificativ. Lista de avantaje continuă cu setările facile de facturare, o rapiditate inegalabilă, automatizări precise, și notificări personalizabile ale stocurilor.

Softurile de gestiune sau de management al comenzilor le pot oferi antreprenorilor o eficiență greu de egalat și o productivitate sporită în baza operațiunilor simplificate și automatizate. Pe lângă avantajele enumerate mai sus, ar mai fi de menționat că printr-un sistem de management se poate crea, publica și edita conținutul de pe site, fără a fi nevoie de cunoștințe de programare. Aspectul poate fi schimbat cu ușurință, noi secțiuni pot fi introduse, iar paginile produselor pot fi îmbunătățite oricând în cel mai scurt timp. 

Un alt avantaj de seamă ține de înlocuirea actualizărilor manuale ale stocurilor. În acest fel erorile sunt prevenite, iar timpul este economisit considerabil. Inventarul ajunge să fie actualizat și el foarte rapid, canalele sunt gestionate mult mai ușor, iar procesarea comenzilor este îmbunătățită drastic.  Un astfel de sistem asigură o organizare eficientă și automată a tuturor informațiilor, statisticilor și detaliilor importante precum popularitatea produselor și alte aspecte care contribuie la menținerea unui avantaj competitiv. 

Este bine de știut că sistemele de gestiune pot și să sporească numărul comenzilor. Cum ora 22 este un prag important pentru plasarea comenzilor, dar și un timp în care nimeni nu este la birou, un sistem performant axat pe gestiunea comenzilor automatizează operațiunile, generează email-urile potrivite, poate face cea mai economică alegere în privința transportului și îmbunătățește semnificativ experiențele clienților. 

Acestea fiind spuse, un sistem performant de gestiune poate fi un ajutor esențial în menținerea unui avantaj competitiv pe o piață populară aflată într-o continuă schimbare. Automatizările și umbrela de procese simplifică semnificativ operațiunile de zi cu zi, un astfel de sistem poate ușura munca tuturor echipelor, economisește timpul, simplifică operațiunile și poate genera rezultate surprinzătoare pe termen lung. 

 

 Sursa foto: Unsplash.com

Facebook Comments
Continue Reading

Eveniment

5 pași de urmat atunci când investiți în piese utilaje

Published

on

By

Piesele de utilaje reprezintă o investiție serioasă. Vorbim de o cheltuială importantă care trebuie făcută înțelegând scopurile principale: maximizarea profitului adus de utilaj dar și prelungirea duratei de viață a acestuia.

Trebuie să investiți în piese utilaje pentru ca echipamentul să funcționeze eficient și să opereze la capacitate maximă. Dar în același timp vreți să vă asigurați si că veți profita cât mai mult timp de acesta. Aflați cum puteți să faceți cea mai bună alegere în rândurile de mai jos.

Pasul nr. 1: Verificări periodice

Verificările periodice ne asigură că suntem mereu informați în privința stării echipamentului pe care îl utilizăm pe șantier. Și în acest domeniu, informația înseamnă putere. În acest caz, puterea se traduce în posibilitatea de a face anumite reparații și reglaje la timp, evitând în acest fel costuri mult mai mari.

Inspecția vizuală zilnică ar trebui făcută la începutul și la finalul activității. E un pas simplu care nu consumă foarte mult timp, dar care ne poate scăpa de probleme serioase. Observând din timp eventualele defecțiuni, vom reuși să le remediem cu un minim de cheltuieli.

Pasul nr. 2: Respectați intervalele de service și celelalte cerințe ale producătorului

Este important să îndeplinim toate cerințele de service și să efectuăm verificările în acele intervale cerute de producător. Informațiile de acest fel apar în manualul de utilizare al utilajului. Parcurgerea acestuia este importantă și reprezintă un aspect care nu ar trebui neglijat.

Mai mult, în cazul în care utilajul funcționează în condiții grele, la temperaturi ridicate, de pildă, mulți producători recomandă scurtarea intervalelor de service.

Echivalarea calendaristică a intervalelor din manual este simplă: 10 ore de utilizare înseamnă o zi. 50 de ore – o săptămână. O mie de ore de utilizare – un an.

Pasul nr. 3: Surpriza nu are ce căuta la capitolul investiții

Cu excepția accidentelor și a situațiilor total neprevăzute care pot apărea pe un șantier, schimbul unei anumite piese nu trebuie să fie niciodată o supriză. Dacă respectați pașii de mai sus, puteți face un plan întins pe o perioadă mai lungă, știind când și ce sume urmează să investiți în anumite piese.

Verificările ne oferă o altă perspectivă, pe lângă identificarea eventualelor probleme. Descoperim și urmărim gradul de uzură, anticipând în acest fel momentul în care piesa respectivă va trebui schimbată.

Pasul nr. 4: Alegeți piese utilaje în cunoștință de cauză

Fiecare utilaj are nevoile sale. Dacă alegem piese de calitate, potrivite pentru modelul respectiv, atunci utilajul va funcționa fără probleme și ne va aduce profit.

O fișă a pieselor de schimb care poate fi obținută de la orice producător vă ajută să obțineți informații clare despre piesa care trebuie schimbată. De asemenea, atunci când comandați o piesă, trebuie să-i comunicați furnizorului modelul, tipul și seria de șasiu pentru a evita orice eroare.

 

Pasul nr. 5: Investiți în stocuri și rezerve

La pasul numărul 3 vorbeam de necesitatea eliminării suprizelor din procesul de achiziție al pieselor utilaje. Putem duce această idee mai departe. Să vorbim despre înlocuirea unui ulei hidraulic sau de motor: putem avea un plan legat de momentul aproximativ în care acesta trebuie schimbat. De asemenea, trebuie luat în calcul faptul că uleiul ar trebui completat în anumite momente.

Așadar, ideal ar fi să avem o rezervă din acest produs. Facem investiția o singură dată și ne asigurăm în acest fel necesarul pentru o anumită perioadă. La fel putem proceda și în cazul altor piese predispuse la uzură. Dar mare atenție la condițiile de păstrare. De exemplu, dacă vom comanda o baterie pe care o depozităm în mod greșit, atunci aceasta poate fi inutilizabilă în momentul în care avem nevoie de ea.

Concluziile sunt clare: economiile prost gândite și piesele nepotrivite cumpărate doar pentru că „sunt mai ieftine” ne vor aduce, în timp, pierderi însemnate.

Facebook Comments
Continue Reading

Eveniment

Cum să ai cele mai cool ţinute de toamnă cu ajutorul salopetelor

Published

on

By

Uneori te poţi plictisi de clasicele combinaţii de blugi şi pulover sau tricou şi vrei să adaugi ceva nou şi interesant în garderoba ta. O salopetă poate fi exact piesa de care ai nevoie pentru a da acest aer fresh ţinutelor tale de toamnă. Această piesă vestimentară se poate adapta tuturor evenimentelor din viaţa ta, în funcţie de modelul şi materialul din care este realizată. Poţi avea şi o ţinută mai elegantă u salopete, dar şi ţinute mai casual, pentru activităţile lejere de zi cu zi. 

 

Iată cum să ai cele mai cool ţinute de toamnă cu ajutorul salopetelor:

Salopeta de blugi + cămaşă în carouri

Este o combinaţie îndrăzneaţă, care aduce foarte mult cu un stil inspirat din zona cowboy. Poate merge accesorizată cu nişte ciocate şi o pălărie western pentru un look complet. De asemenea, merge şi într-o variantă mai temperată cu tenişi albi şi un ghiozdan cool, pentru zilele în care ai de alergat prin oraş şi vrei să fii lejer. Atenţie totuşi, dacă trebuie să mergi la birou sau ai anumite întâlniri de afaceri mai serioase poate să nu fie cea mai bună alegere. 

Salopeta cu pantalon evazat + pantofi cu toc

O variantă pentru femeile cu un stil de viaţă ce necesită nişte ţinute mai elegante o reprezintă salopeta cu pantalon evazat în combinaţie cu pantofi cu toc. Este o soluţie excelentă prin care poţi rămâne comodă pe parcursul zilei, dar să ai şi un look frumos şi elegant. După muncă poţi schimba încălţămintea cu ceva cu talpă joasă şi te poţi bucura în continuare de salopeta ta comodă la o ieşire în oraş. Dacă nu ştii de unde poţi lua o salopetă de damă nouă şi interesantă, Adona.ro reprezintă o variantă extrem de bună, tocmai pentru că au multe modele pentru toate gusturile.

Salopetă de in + jachetă de blugi

Pentru perioada de început de toamnă în care temperatura este încă destul de ridicată încât să porţi in, o idee interesantă ar fi combinarea unei salopete de in cu o geacă de blugi. Rezultatul aceste combinaţii este o ţinută fresh şi actuală, extrem de comodă, merge de minune cu primele zile de toamnă când temperaturile sunt ceva mai blânde. În picioare poţi pune nişte balerini comozi ori o pereche de încălţăminte sport, în funcţie de preferinţe şi piesele pe care le ai deja în garderobă. O astfel de ţinută merge perfect în weekend, la o plimbare lejeră prin parc. 

Aşadar, salopetele pot fi integrate în multe ţinute, iar în funcţie de accesorii poţi obţine un look mai lejer sau unul ceva mai elegant. Nu trebuie să te fereşti de salopete dacă te gândeşti că nu merg pentru forma corpului tău, tocmai pentru că de regulă sunt destul de flatante pentru multe tipuri de siluete şi sunt şi extrem de comode în acelaşi timp. Aşa că, dacă toamna asta vrei să faci ceva diferit cu ţinutele tale de zi cu zi, poţi încerca o salopetă pentru un look cool, fresh şi extrem de actual. 

 

Sursă foto: unsplash.com

Facebook Comments
Continue Reading

Parteneri

Ultimile stiri locale

Batoza de Porumb Batoza de Porumb
Social2 ore ago

Batoza de Porumb ROBP5T60 – aliatul micului fermier

Batoza de porumb Rotakt este unul dintre mai multele utilaje agricole de care cu siguranţă are nevoie orice mic fermier....

Hotel Izvoare Hotel Izvoare
Turism3 ore ago

Oferte speciale pentru un Crăciun 2022 de vis la Hotel Izvoare!

Parcă nici nu ne dăm seama cât de repede trece timpul. La fel de repede va veni și luna decembrie,...

haine de sală haine de sală
Social4 ore ago

Cum să alegi cele mai potrivite haine de sală

Ai decis să faci o schimbare radicală și să adopți un stil de viață sănătos. Pe lângă o alimentație sănătoasă,...

panouri solare panouri solare
Socialo zi ago

Investiţia în panouri solare te ajută să reduci costul imens al facturilor

O problemă care începe să aibă un impact din ce în ce mai are asupra românilor este costul facturilor la...

atractii turistice atractii turistice
Turismo zi ago

Top 3 atractii turistice din Transilvania

Orice roman a auzit de minunatele atractii turistice ale Transilvaniei. Aceasta zona a tarii are un farmec aparte, fascinand turistii...

Centrală termică Centrală termică
Socialo zi ago

Centrală termică pe lemn sau peleți? Tu ce alegi?

O centrală termică a devenit indispensabilă din casa noastră, mai ales când sezonul rece se apropie cu pași repezi. În...

Știri din județo zi ago

Bolerouri tricotate și bolerouri elegante – Ce să alegi și cum să le porți

Dacă dorești să fii în tendințe în acest sezon de modă, atunci trebuie doar să-ți îndrepți atenția către bolerouri tricotate...

Știri din județo zi ago

Sacouri în carouri și sacouri slim fit la modă în acest sezon

Mulți bărbați adepți ai stilului urban, deschiși la lucruri noi, preferă sacouri în carouri, atunci când vine vorba de modă. Acest...

Știri din județo zi ago

Șepci și fulare pentru bărbați stilați

Deși mulți bărbați optează acum pentru pălării sau berete, șapca continuă să aibă o prezență puternică în garderoba masculină, ca...

Exclusivo zi ago

Sfaturi despre organizarea camerei celui mic

Organizarea obiectelor din camera celui mic poate fi o adevarata provocare, in special daca aici se regasesc numeroase jucarii, puzzle-uri...

Exclusivo zi ago

Cum poti alege cele mai bune blendere?

Blenderul este un aparat electrocasnic utilizat in primul rand pentru a zdrobi alimentele, dar care, datorita accesoriilor pe care le...

Viața în Iasio zi ago

Smartwach – Ceasuri inteligente pentru oameni moderni

Viața fără un smartwatch este acum de neconceput. Pentru mulți utilizatori, un ceas inteligent este un plus excelent. O singură privire la ceas...

Eveniment2 zile ago

Ce soft de gestiune poți alege pentru magazinul tău în 2022?

Pentru a ține pasul cu piața și pentru a întrece așteptările clienților, un magazin online nu trebuie să suprindă doar...

Eveniment3 zile ago

5 pași de urmat atunci când investiți în piese utilaje

Piesele de utilaje reprezintă o investiție serioasă. Vorbim de o cheltuială importantă care trebuie făcută înțelegând scopurile principale: maximizarea profitului...

Eveniment3 zile ago

Cum să ai cele mai cool ţinute de toamnă cu ajutorul salopetelor

Uneori te poţi plictisi de clasicele combinaţii de blugi şi pulover sau tricou şi vrei să adaugi ceva nou şi...

Eveniment4 zile ago

Vrei sa scapi de chin atunci cand te muti?

  Fie ca tocmai ti-ai cumparat apartamentul mult visat sau ca te  muti intr-o chirie noua, trebuie sa ai grija...

Știrile Săptămânii