Connect with us

Eveniment

O femeie de 35 de ani a murit la scurt timp după ce a născut. Familia cere anchete

Published

on

Motto „Fiul meu, nu te întovărăşi cu ei pe cale; abate piciorul tău din cărarea lor.Căci picioarele lor aleargă numai la rău, iar ei zoresc să verse sânge.Zadarnic se întind curse în văzul păsărilor!Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri Aceasta este soarta celor lacomi de câştig; lăcomia le aduce pierderea vieţii.(Pildele lui Solomon, Primul Capitol , versetele 15-19)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al douăzeci şi șaptelea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect. 

**********************************************************************************************************

De-a lungul anilor, Illuminati și Masoneria au încercat cu atenție să-și creeze o imagine publică pozitivă, prin absolut toate mijloacele. De altfel, această ”aură legendară” au creat-o din considerentul perfid de a  a nu fi fost religii. Cu toate acestea, în prezent ei declamă c-ar fi capabili de a îngloba toate „religiile civile”cunoscute.
Instituțiile masonice își tot câștigă intrare acolo unde nu este permisă nicio altă denominațiune religioasă, făcând lucruri care, din orice altă sursă, ar fi considerate o încălcare a separării Bisericii de Stat.

Masonii au acea mândrie pur demonică de a fi chiar stimați, temuți, considerați pietrele de temelie ale tuturor clădirilor importante din lume, ale tuturor instituțiilor publice, ale tuturor edificiilor istorice importante, din moment ce, la origine au fost zidari. Se explică de ce, sub o formă sau alta, prin ONG-uri ,prin  asociații etc ei au voie chiar să ofere prezentări în școlile publice a ceea ce au experimentat iar multitudinea de ”virtuți minunate” este aplaudată de către mulțime…

Pe de altă parte, Masoneria se promovează ca o organizație religioasă, o societate care face „bine bărbaților mai buni”. Sloganurile se regăsesc pretutindeni, De altfel,Masoneria mărturisește ”că este o organizație religioasă fără a fi o religie.”Această afirmație poate fi găsită într- o mare parte din literatura de specialitate adresată publicului.Francmasoneria, Illuminati au motive foarte bune să se prezinte ca niște societăți pe de-a-ntregul binevoitoare, dar non-religioase. În caz contrar, ar înstrăina membri ai unora dintre cele mai populare religii din lume, precum și o populație neobișnuită, care nu are timp pentru… ceva religios.

În toată corectitudinea, trebuie să ne întrebăm dacă demersul masoneriei este adevărat. Dacă masoneria este o religie, ce spune Biblia despre ea? Dacă Loja este doar un „club” și ar fi inofensivă, de ce anume se acoperă de mister?

Totuși, prin toate standardele corecte și prin propriile cuvinte savante, este o religie. Dicționarul Webster definește „religia” ca fiind „credința într-o putere sau puteri divine sau supraomenești care trebuie ascultată și venerată ca…fiind Creatorul (creatorii) și Conducătorul Universului.”De aceea, exprimarea acestei credințe în comportament sau ritual sau orice sistem specific de credință, închinare, comportament etc implică adesea un cod de etică și unul filozofic.

Illuminati cred într-o ființă divină. De aceea, unul dintre standardele pentru admiterea masonică este credința într-o ființă supremă. Acest lucru este confirmat de Monitorul Ritualic. În primul grad (Învățătorul introdus), candidatul este adus abia în interiorul ușii Lojii pentru inițierea sa
când este  întrebat: „În cine vă puneți încrederea?” Răspunsul său trebuie să fie-„În Dumnezeu.” Altfel, nu i se permite să continue ritualul de inițiere.

Numai că ei nu au de a face cu Dumnezeu, din moment ce „Marele Arhitect”, Lucifer îi comandă…

Deoarece masoneria necesită ”credința într-o ființă supremă”, ea are, prin urmare, primul semn distinctiv al unei
religii. Henry Wilson Coil, a scris : ”Francmasoneria necesită cu siguranță o credință în existența … unei Ființe Supreme față de care esteresponsabil. Ce poate adăuga o biserică în afară de aceasta, decât să aducă în părtășie pe cei care au asemenea sentimente? Aceasta este exact ceea ce face Loja.”

Liderii acestor lăcașuri- „temple” trebuie să memoreze literalmente orele de „muncă” rituală sau liniile de recitare, de meditație etc care trebuie să fie datate-perfect la fiecare întâlnire a lojii. Atât de importantă este formularea precisă, deoarece tuturor celor admiși le sunt oferite întregi „Școli de instruire”, indiferent de grad, iar ”frații” atent selectațisunt încurajați să participe.

Din acele mărturii, scurgeri de informații, experții din Marea Lojă au observat echipele ritualice în acțiune și acele critici ”pentru infracțiunile minore ale unora”, prin  ormulare sau gesturi ce pot garanta disciplina serioasă. Masonii efectuează înmormântări, iar ritualurile sunt deschise și publicului, de aceea, „deschiderea” facilitează întâlnirea, propaganda „cu rugăciunea și celebrarea ritualurilor inițiale de trecere la grade mai înalte.”
Autorul masonic Henry Wilson Coil spune un punct important în această privință-„Francmasoneria are un serviciu religios pentru a comite corpul unui frate decedat la praf de unde a venit și a accelera spiritul eliberat înapoi la Marea Sursă a Luminii. Mulți francmasoni fac asta fără nicio altă garanție a aterizării în condiții de siguranță decât credința lor în religia francmasoneriei. Daca aceasta este o speranță falsă, Fraternitatea va trebui să renunțe la serviciile funerare și să-și dedice atenția asupra activităților unde este sigur de terenul și autoritatea sa. Poate că cel mai mult putem spune este că Francmasoneria nu a fost în general privită ca o sectă sau o denominație, deși poate deveni așa dacă este religioasă practicile, crezurile, dogmele și dogmele cresc la fel de mult în viitor ca și în trecut „.

Depășind aceste aspecte, se nasc anumite întrebări. De ce secretele Illuminati sunt atât de mari? De ce toate codurile misterioase, semnele, strângerile de mână, simbolurile, limba utilizată și alte asemenea suscită un asemenea interes?

Există multe motive. Pentru a limpezi toate lucrurile, cei care sunt atrași de aceste mistere, de aceste cabale și aderă la „valorile” lor pare să fie atrași de întuneric, de nenumărate perversiuni misterioase și de un ocultism profund. „Nimic astfel nu trezește atenția minții  spre cele mai adânci decât chemarea celor întunecați, a arcanelor și a misterelor tenebroase”, a scris Paul Huston în cartea sa intitulată ” Stăpânirea vrăjitoriei „.
Secretomania este considerată esențială în sectele în care actele de invocare, cele legate strict de adorare, de vrăjitorie sunt în esență apanajul acestor Illuminati.  De altfel, cercetătorul american Paul Huston explică: „Acum vrăjitoria constă în cunoaștere și cunoașterea aduce putere. Puterea partajată este pierdută. Deși am intrat în
Era Vărsătorului, împreună cu libertatea sa însoțitoare și slăbirea restricțiilor va fi în continuare în interesul vostru ca o vrăjitoare care vă va înconjura, iar anumite fapte vor fi într-un voal rezonabil de secret. ”

După cum ați descoperit pe parcursul acestor episoade, Illuminati cu siguranță au multe de ascuns. Văzând cum au fost liderii acestei notorii organizații, ei se fac pe deplin responsabili pentru greutățile, pentru vărsarea de sânge și teroare revoluționară la o scară globală deja instaurată.

În cazul maselor, acestea chiar trebuie să se trezească din această transă a lor și să înceapă să înțeleagă cât de oribilau fost înșelați. Numai că, din varii motive, conștientizarea nu este apanajul sau virtutea celor care, pe zi ce trece se depărtează de Lumină, de Adevăr și de Dumnezeu… strângându-se de „elita conducătoare”, pur luciferiană!

Pentru a-și menține puterea asupra corpului societății, unul putred și corupt de secrete, liderii și „iluminații” folosesc simboluri. Ritualurile, ceremoniile, semnele ascunse de mână și toate celelalte se bazează pe știința și arta simbolismului. Se poate spune cu toată tăria că noțiunea de simbolism a început așa cum este înregistrat în prima cartea a Bibliei, în Geneză, atunci  când Dumnezeu a pus un „semn”  pe Cain, care l-a ucis pe fratele său Abel.Oricum,de-a lungul tulburatei istorii a umanității toate mărcile, semnele, imaginile și hieroglifele au ajuns să fie folosite pentru a transmite cuvinte, idei, concepte și secrete.

„Prin simboluri”, a scris Thomas Carlyle în Sartor Resartus, „este omul călăuzit și comandat, făcut fericit…sau făcut mizerabil. El se află pretutindeni înconjurat cu simboluri, recunoscute ca atare sau nerecunoscute.”

Pentru masoni și alți iluminați, simbolurile lor oculte întruchipează și ele un adânc și un set variat de semnificații.Cercetătorul Alex Home, în lucrarea sa „Surse de simbolism masonic” distinge între o simplă „emblemă” și un „simbol”. O emblemă ”este ceva ce reprezintă altceva,” spune el, în timp ce „un simbol are o semnificație morală și spirituală”  Această „semnificație morală și spirituală” este, în mod necesar, rezervată ca secret în natură
de către acești ocultiști pe deplin corupți, pentru că, dacă secretele lor ar trebui să fie expuse la lumină,
Marea lor lucrare și Marele Plan ar fi vulnerabile la a fi distruse, așa cum ar trebui să fie. Dar, fiind păstrate în secret, simbolurile și semnele iluminaților exercită o forță puternică.

Foster Bailey, teosof, ocultist, cu presupus rang 33, în „Spiritul Francmasoneriei”, explică limpede-„Un simbol validează sau ascunde un secret si este ceea ce voile misterioase fortează. Aceste energii atunci când sunt eliberate pot avea un efect puternic.”

Foster Bailey vorbește despre ipoteza bazată pe un studiu al ritualurilor și simbolurilor și pe alegoria inițierii, după cum urmează.“Masoneria este descendenta unei religii sau este fondată pe o religie divin împărtășită care antedatează cu mult înainte de data primei creații, așa cum figurează în Biblia noastră. Ea este tot ce a rămas din prima religie mondială care a înflorit într-o antichitate așa veche, pentru care este imposibilă o datare, fiind vorba despre prima religie mondială unificată. Apoi i-a urmat  epoca de separare în mai multe religii, epoca sectarismului. Astăzi lucrăm din nou pentru o religie mondială universală. Abia atunci, masoneria se va încadra firesc într-o formă sau alta.” (F. Bailey, pag. 30-31].

De altfel, Bailey susține că această cooperare cu loja de Sus “va integra mintea multora într-un singur scop regizat” și va contribui la capacitarea candidaților pentru inițiere, de a satisface testele acelei inițieri. Se specifică de altfel :“În spatele lucrării magice a ritualurilor trebuie să existe influența ritmului stabilit … Materializarea pe pământ a viziunii mistice… trebuie să fie realizată prin lucrarea înțeleaptă a acestei legi a ritmului și ritualului.”* F. Bailey, pag. 99)

Masoneria se recomandă ca „o completare a bisericilor”. Da, cu asemenea prezentări care sună bine, pe aceeași linie se spune că Masoneria are chiar rugăciuni,ritualuri și ceremonii solemne în care se invocă autoritatea Bibliei. Loja nu este laică, ci religioasă. Dar din toate cercetările și inerentele scurgeri de informații este clar că Masoneria le cere, membrilor să facă lucruri contrar învățăturilor biblice. De exemplu, din moment ce Iisus ne poruncește să „învățăm toate neamurile” (Matei 28: 19-20) și să propovăduim Evanghelia la toată lumea (Marcu 16:15), totuși eticheta masonică le interzice tuturor (indiferent de statut, de grad) , dar cu precădere

creștinilor să se împărtășească cu cinstitul Sânge al Mântuitorului.
Cu alte cuvinte, toleranța acestora este zero, iar ei trebuie să stea în picioare politicoși , să dea ascultare superiorilor și să-i vadă cum… merg în iad, din moment ce „căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi „(Fapte 4:12)

******************************************************************************************************

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : www.illuminatiofficial.org/,https://www.revolvy.com,www.youtube.com Sage and Savant,https://www.salon.com,https://www.amazon.co.uk/,www.jesus-is-savior.com,/www.collective-evolution.com/

 

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

Facebook Comments
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Eveniment

Colonelul Dragomir despre ”pesediștii cu Dumbrava în suflet”: Fostul general SRI Dumitru Dumbravă. șeful câmpului tactic din Justiție

Published

on

By

Conform Constituției și procedurilor legale consacrate, candidatul pentru poziția de comisar european este desemnat de primul-ministru. De nimeni altcineva. În cazul României, această obligație și acest drept îi revin în exclusivitate doamnei Viorica Dăncilă. Klaus Iohannis, în calitate de președinte, nu are în mod legal niciun drept în acest sens. Și totuși Klaus Iohannis a încălcat în mod grosolan această regulă. Și nu oricum.

Faptul că desemnarea candidatului de comisar european este un atribut exclsiv al premierului nu îi împiedică firește pe ceilalți, începând cu președintele și terminând cu ultimul cetățean, să își exprime un punct de vedere. Au acest drept și reprezentanții partidelor politice. Cu atât mai mult cu cât ei se află în plină campanie electorală. Conform statutului Uniunii Europene, fiecare membru are dreptul să desemneze unul sau mai mulți candidați, iar în final, prin votul Parlamentului European, este aleasă câte o persoană pentru fiecare stat, care, deținând această poziție, face parte din guvernul european. În ceea ce privește România, s-a stabilit ca de această dată să avem un comisar pentru Transporturi. Un domeniu important în general. Și vital în ceea ce privește România, caracterizată prin absența cronică și chiar dramatică a infrastructurilor rutiere, feroviare, fluviale și aeriene.

Procedând ca la carte, doamna Dăncilă a formulat două propuneri pentru această poziție. Pe rând, ambele au fost respinse. Li s-a mai întâmplat și alor state. Cum sunt Ungaria și, mai recent, Franța. De altfel, legat de o asemenea respingere, primul ministru al Ungariei, Viktor Orban a adresat o fulminantă scrisoare-protest mai marilor Uniunii Europene, prin care îi avertizează că Ungaria va lupta până la capăt pentru ca drepturile acestui stat, ca și cele ale celorlalte state est-europene, să nu mai fie călcate în picioare de reprezentanții nucleului dur UE. Ce a urmat? Fiecare dintre statele ai căror comisari europeni au fost respinși au formulat noi propuneri. Iar termenul până la care urmează să fie constituit în fine noul guvern european a fost amânat. Și nu este exclus să fie amânat din nou. Birocrația la nivel european, în ciuda aparatului uriaș de care beneficiază și în ciuda infrastructurii extrem de costisitoare, se mișcă greu. Chiar împiedicat. Și în orice caz neuniform, discreționar, utilizând unități de măsură diferite de la stat la stat. Klaus Iohannis apreciază că România traversează o situație particulară. În sensul că Guvernul a făcut obiectul unei moțiuni de cenzură valide. Și susține că în aceste condiții premierul nu mai are dreptul de a desemna viitorul comisar european. Este corect?

Asistăm la încă o bătălie pentru o poziție importantă în arhitectura Uniunii Europene. După ce, prin combinații care încă nu au ieșit la iveală, dar vor ieși mai târziu, domnul Klaus Iohannis, utilizându-și prerogativele prezidențiale, a intervenit brutal în procedura de numire a șefului Parchetuui European, în persoana Laurei Codruța Kovesi. Cine a avut puțină răbdare și a citit raportul Consiliului Superior al Magistraturii referitor la haosul generat de Laura Codruța Kovesi în DNA la numeroasele ilegalități săvârșite de aceasta și, în special la vasta vânătoarea pe care a declanșat-o împotriva magistraților, se poate lua cu mâinile de cap. În mod cert, Klaus Iohannis, care citește mai încet, nu a apucat să vadă respectivul raport. A reușit în schimb să-l întoarcă din drum pe președintele Franței, Emmanuel Macron. Să-l determine pe acesta să-i întoarcă spatele candidatului francez, preferat de majoritatea reprezentanților statelor și să o susțină pe Laura Codruța Kovesi. În schimbul a ce? Nu am aflat încă ce a făcut Klaus Iohannis sau ce urmează să facă la schimb în numele României. Dar vom afla.

Între timp însă, s-a mai întâmplat un lucru pe cât de ciudat, pe atât de revoltător. Reprezentantul Guvernului României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, a votat tot pentru Laura Codruța Kovesi. În ciuda faptului că, în repetate rânduri, premierul, respectiv Viorica Dăncilă, a spus răspicat că România nu poate susține un candidat controversat pentru funcția de procuror șef european. S-a întâmplat după ce reprezentantul statului român la UE a avut o discuție cu Klaus Iohannis. În final, a invocat faptul că nu a primit instrucțiuni de la premier cum să voteze. Deși poziția premierului fusese făcută publică de nenumărate ori. Și, interesant, persoana respectivă nici nu a fost dată afară.

Am deschis paranteza de mai sus și voi mai deschide încă una în finalul acestei analize, pentru a demonstra că poziția de uzurpator a lui Klaus Iohannis în acest caz, al numirii comisarului european, nu este o excepție. Nu reprezintă un singur derapaj. Klaus Iohannis încalcă cu bună știință legile acestui stat, încercând din răsputeri să numească o persoană agreată de el însuși, precum și de factorul intern și factorul extern, care

îl împing pentru al doilea mandat. Atenție. Am avut un comisar european în persoana lui Dacian Cioloș, care a răspuns de agricultură. Acesta nu a lucrat nicidecum în favoarea statului român în mandatul său. Și nici nu a fost neutru. Dacian Cioloș a lucrat aproape la vedere pentru statul francez. Guvernul Franței l-a răsplătit ulterior, susținându-l forță pentru poziția de prim-ministru. Iar în calitate de prim-ministru, a acționat tot în favoarea Franței. Am mai avut un alt comisar european, Corina Crețu, care în cea de-a doua parte a mandatului ei s-a amestecat brutal în disputele politice interne din România. Și nu întâmplător, după încheierea mandatului, a intrat în poltică acționând împotriva PSD. Adică chiar a partidului care a promovat-o în înalta funcție europeană. Acum din nou se încearcă plasarea unei drone în guvernul european. O dronă care să funcționeze nu în interesul României, ci în cel mai bun caz în interesul unor forțe politice și în cel mai rău caz în interesul factorului extern. Această sarcină urâtă și-a asumat-o Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis însă nu poate să-și ducă până la capăt manevra decât uzurpând atribuțiile constituționale ale primului-ministru. Și a comis-o pe față. El însuși a relatat cum, în dialog cu mai marii europeni, a susținut că propunerile formulate de premierul României pentru poziția de comisar european trebuie respinse, fiindcă sunt propuneri rele, dar, atenție, și fiindcă doamna Dăncilă nu mai are acest drept. Pentru că ar fi fost demisă printr-o moțiune de cenzură. Această declarație constituie o circumstanță agravantă în ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis. În primul rând pentru că, la data la care și-a formulat propunerile, nu se votase încă moțiunea de cenzură. Deci doamna Dăncilă era un premier ca toți ceilalți din Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă că propunerile acesteia nu pot fi sub nicio formă invalidate și nici măcar puse la îndoială din perspectiva enunțată de Klaus Iohannis. În al doilea rând, chiar dacă mâine doamna Dăncilă ar face noi propuneri, ele ar fi la fel de valide. Pentru că Guvernul, conform Constituției, funcționează până când în locul lui este pus un alt guvern. Iar premierul își îndeplinește atribuțiile până când în locu său este instalat prin voința Parlamentului un nou premier. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și nu se știe când și cum se va întâmpla.

Fapta domnului Klaus Iohannis, oricât de îngăduitori am încerca să fim cu domnia sa, reprezintă pur și simplu o infracțiune. Nu doar o încălcare grosolană a regulilor. El a încercat să i se substituie primului-ministru însușindu-și ilegal o parte din atribuțiile acestuia, în ciuda faptului că nici Constituția și nici vreo altă lege nu permite acest lucru.

Merg mai departe și afirm că domnul Klaus Iohannis are vocația unui uzurpator. Acest nărav al domniei sale a reieșit clar încă de la debutul carierei sale politice, care l-a proiectat în fruntea PNL și apoi în fruntea României, în calitate de președinte. Dacă sunt unii liberali care nu-și mai amintesc, îi ajut eu. Crin Antonescu s-a aventurat în mai multe rânduri anunțând că dacă PNL nu obține un procent satisfăcător la alegerile locale, se retrage de la șefia PNL. Demisionează. Și a anunțat de asemenea că întreaga conducere a partidului va proceda la fel. Zis și făcut. Confruntat cu rezultatele nedorite, Crin Antonescu a demisionat. Împreună cu el, întreaga conducere a partidului. Inclusiv Klaus Iohannis.

Gestul acestei demisii în grup, un gest de demnitate politică, reprezintă în același timp și dovada că responsabilii PNL au înțeles că au greșit și că trebuie să plătească pentru aceast greșeală. Numai că, la scurt timp, Klaus Iohannis a făcut stânga-mprejur. Și a revenit cu nesimțire în conducerea partidului. A dat puțin din coate, susținut de câteva cozi de topor, și nu numai că și-a păstrat poziția deținută anterior, dar a devenit ditamai președintele partidului. Și, în această calitate, în doar câteva zile, candidat prezidențial. Cum s-ar zice, a plătit cu vârf și îndesat pentru greșeala lui din alegeri. El a beneficiat de această ascensiune pur și simplu pentru că a uzurpat poziția lui Crin Antonescu. Desigur, până la un punct, cu girul naiv, idealist și chiar prostesc al acestuia. Când Crin Antonescu s-a trezit, era prea târziu. Covorul îi fusese tras definitiv de sub picioare. Chiar de către personajul până atunci relativ obscur, pe care la adus de la Sibiu pentru a colabora cu Liviu Dragnea la reforma administrativă a României. O reformă care nu s-a mai produs niciodată.

Deci Klaus Iohannis a uzurpat atribuții ale premierului. Încălcând limitele atribuțiior constituționale legate de propria sa funcție, cea de președinte. A făcut-o în scopuri politice, cu cinism, în plină campanie electorală. Scapă și de această dată nepedepsit?

Sorin Rosca Stanescu

 

Facebook Comments
Continue Reading

Eveniment

Membrii Asociatiei Judeteane Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap sunt asteptati in numar cat mai mare la Cupa Toamnei

Published

on

By

Dupa ce la sfarsitul lunii septembrie Cupa Geamby s-a bucurat de o popularitate in crestere fata de editiile trecute si un de adevarat succes, membrii AJCSPH sunt invitati luna aceasta la Cupa Toamnei, eveniment care reuneste o serie de competitii sportive ce se vor desfasura in intervalul 20-24 octombrie.

Intrecerile sportive debuteaza cu jocurile de societate, luni 21 octombrie disputandu-se competitia de sah. Locatia este Intelect Parc din incinta Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta (Delfinariu), iar ora la care vor incepe partidele – 13:00. Urmeaza competitia de rummy, marti 22 octombrie, la aceeasi locatie si la aceeasi ora, unu dupa-amiaza.

Miercuri, 23 octombrie, evenimentele se vor muta la Centrul de zi Arka (strada Industriala, numarul 2), unde cu incepere de la orele 13:00 va incepe concursul de tenis de masa, simplu si dublu, iar joi, 24 octombrie „ostilitatile” vor continua cu concursul de darts.

Invingatorii vor fi premiati cu trofee personalizate, tematice, iar cei mai competitivi sportivi vor primii medalii si diplome.

Multumim partenerilor nostri, cei care de fiecare data fac eforturi ca aceste evenimente sportive pentru oamenii cu handicap sa aiba loc: Primaria Constanta prin Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta, Centrul de zi Arka, Intelect Parc (Asociatia Impreuna pentru Viitor Constanta), Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta si Asociatia Sport Pentru Sanatate, coechipierul nostru in organizarea proiectelor sportive!

Cupa Toamnei face parte dintr-o serie de evenimente sportive menite sa conduca la integrarea persoanelor cu dizabilitati in societate si la constientizarea faptului ca practicarea sportului are un rol benefic atat in mentinerea sanatatii fizice si psihice a fiecaruia dintre noi, cat si in dezvoltarea personala si in comunicarea dintre oameni.

Succes tuturor participantilor, care suntem siguri ca vor fi prezenti, ca de fiercare data, in numar cat mai mare!

Facebook Comments
Continue Reading

Eveniment

“Nu mi se pre normal sa avem la cel mai inalt nivel pe turnatorul securitatii Petrov”! Dar de “Manole” cunoscut si ca Mugur Isarescu aveti retineri?

Published

on

By

Bugetul.ro a mers pe urmele acestei dezvăluiri, descoperind chiar o declarație făcută de șeful liberalilor în acest sens.

În anul 2006, Ludovic Orban a recunoscut că tatăl său a fost angajat al Securității, conform HotNews.ro. Însă, șeful PNL a precizat că Imre (Emeric) Orban a încheiat orice colaborare cu Securitatea înainte de a se naște el.

„Liberalul Ludovic Orban a declarat in cadrul emisiunii 100% (Realitatea TV), raspunzand intrebarilor de final, ca Securitatea a incercat sa-l racoleze in perioda cand se afla in armata, dar ca a refuzat categoric. „Am si suferit de pe urma acestui refuz fiindca mi s-a violat corespondenta si a trebuit sa rad diferite chestii uscate de pe faianta de la WC”, a declarat Orban.

Orban a recunoscut ca tatal sau a fost angajat al Securitatii avand gradul de capitan in rezerva, dar spune ca a incheiat orice colaborare cu Securitatea inainte de a se naste el”, scria HotNews.ro.

Inclusiv pe site-ul CNSAS apare parcursul profesional al lui Orban Imre, născut la 3.10.1920 și decedat în anul 2005.

Tatăl lui Ludovic Orban a lucrat pentru Securitate între 1948 și 1956. Conform CNSAS, la 29.02.1956, el a fost trecut în rezervă, confirmându-se astfel ce a declarat șeful PNL, anume că tatăl său a încheiat colaborarea cu Securitatea înainte de a se naște el.

Unitatea pentru care a activat Imre Orban a fost Direcția Regională Brașov/Stalin, potrivit CNSAS precizeaza publicatia sus mentionata.

Incisiv de Prahova vine cu noi precizari:

Deci. Imre Orban  a fost ofiter de Securitate intre 1947 si 1958. A fost dat afara odata cu plecarea consilierilor sovietici. Asta spune multe!…Nu?…
Ăsta a fost Orban Imre (Emeric). Nascut in 1920 in Odorheiul Secuiesc. Ofiter de miliție si apoi de securitate. Copii: Leonard (primul comisar european din partea Romaniei); Ludovic (Lajos) – prim ministru. Cum tot numai ăstia, tovarăși ?!? (Cristina T.).

 

 

Facebook Comments
Continue Reading

Parteneri

Ultimile stiri locale

Eveniment6 ore ago

Colonelul Dragomir despre ”pesediștii cu Dumbrava în suflet”: Fostul general SRI Dumitru Dumbravă. șeful câmpului tactic din Justiție

Conform Constituției și procedurilor legale consacrate, candidatul pentru poziția de comisar european este desemnat de primul-ministru. De nimeni altcineva. În...

Eveniment7 ore ago

Membrii Asociatiei Judeteane Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap sunt asteptati in numar cat mai mare la Cupa Toamnei

Dupa ce la sfarsitul lunii septembrie Cupa Geamby s-a bucurat de o popularitate in crestere fata de editiile trecute si...

EvenimentO zi ago

“Nu mi se pre normal sa avem la cel mai inalt nivel pe turnatorul securitatii Petrov”! Dar de “Manole” cunoscut si ca Mugur Isarescu aveti retineri?

Bugetul.ro a mers pe urmele acestei dezvăluiri, descoperind chiar o declarație făcută de șeful liberalilor în acest sens. În anul...

Eveniment2 zile ago

Tatăl lui Ludovic Orban, Imre Orban, a fost ofițer de Securitate

Bugetul.ro a mers pe urmele acestei dezvăluiri, descoperind chiar o declarație făcută de șeful liberalilor în acest sens. În anul...

Eveniment3 zile ago

ABC Fitness Convention 8th Edition – Fitness & Health Marathon

Ești pasionat de fitness, aerobic, nutriție, terapii complementare și în general de un stil de viață sănătos? Dacă răspunsul este...

Eveniment3 zile ago

,Economia globală se află într-o încetinire sincronizată și, ne revizuim încă o dată ÎN JOS creșterea economică pentru 2019”

(Preluare Inpolitics): Am avut un eveniment spectaculos și grav, totodată, după dezvăluirile Rise Project privind afaceri neprincipiale ale unui politician...

Eveniment4 zile ago

Jurnalista Sorina Matei face dezvaluiri teribile despre un important judecator din Romania

(Preluare Inpolitics): Am avut un eveniment spectaculos și grav, totodată, după dezvăluirile Rise Project privind afaceri neprincipiale ale unui politician...

Eveniment5 zile ago

EXCLUSIV/Iata cate ceva despre gasca lui Orban din sfere ale puterii PSD…/Oare nu or fi stiut PSD – isti despre relatiile oculte ale lui Orban propus premier acum!

Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului avertizeaza intr-un comunicat emis luni. AJADO il distruge pe Iohannis: „Intentia declarata a Presedintelui...

Eveniment6 zile ago

EchipamentCuratenie.ro – aliatul tau de nadejde in orice afacere ai avea

In ziua de azi, tot mai multe persoane aleg sa urmeze calea antreprenoriatului, deoarece isi doresc sa castige mai multi...

Eveniment6 zile ago

”Fantoma Albă” revine la BSIJ, șefi MAI audiați!

(Preluare National – Catalin Tache): Iată că seria de ”lovituri” din ultimele zile în care am dezvăluit planul ”nebun” de...

Eveniment7 zile ago

Protejarea mediului inconjurator o prioritate pentru toti

Populatia globului creste mereu, iar dezvoltarea industriala face ca satele sa se schimbe in orase, iar orasele sa se extinda...

Eveniment7 zile ago

ANAF să ceară acordul deținutului Sorin Blejnar de a îl pune pe afișele ,,fără contrabandă”

O a doua chestiune observată la metrou (pe lângă cea cu emag-Mihai Șora despre care am scris) este următoarea: au...

EvenimentO săptămână ago

Moțiunea ciolanului a trecut – Ziarul Incisiv de Prahova

Judecatoarele MORAR Maria si DRASOVEANU (LIMPEDE) Corina, de la Judecatoria Sibiu, care au “cercetat”, respectiv motivat si semnat, Sentinta civila...

EvenimentO săptămână ago

Bomba lui Valeriu Stoica: USR ar putea deveni noul PSD

Judecatoarele MORAR Maria si DRASOVEANU (LIMPEDE) Corina, de la Judecatoria Sibiu, care au “cercetat”, respectiv motivat si semnat, Sentinta civila...

EvenimentO săptămână ago

Ce trebuie sa stii despre Biletul Zilei la pariurile sportive?

Pentru a paria pe „biletul zilei” va trebui in primul rand sa va faceti o strategie cat mai buna, astfel...

UncategorizedO săptămână ago

Saltele online de la Saltele-Online.ro

In vremurile noastre este mult mai simplu sa stai acasa, intins pe canapea sau pe pat, si sa cauti pe...

Știrile Săptămânii