Connect with us

Eveniment

Nici pana acum nu s-au finalizat dezbaterile pe tema OUG nr.6/2016 si asa implicarea SRI in actul de justitie a ramas in ceata!

Published

on

Preluare Incisiv National:

In EPISODUL IV, asa cum am promis, am facut o încadrare juridică preliminară a faptelor, care – la prima vedere – putem afirma (precizam in articolul anterior), fără teamă de a greși, că sunt:

 • Luarea de mită (art. 289 C. Pen.);
 •  Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C. pen.)’
 • Uzul de fals (art. 323 C. pen);
 •  Falsul în declaraţii (art. 326 C. pen.), Înşelăciunea (art. 244, alin. 1);
 • Constituirea unui grup infracţional organizat (art. 367, alin. 1).

De acum, nu ne mai surprinde nimic în Năvodari, edilii moștenind corupția și abuzurile unii de la alții (cu pasiv și activ, ca la masa succesorală!).

Născut în anul 1972 în judeţul Bacău, CHELARU FLORIN, 47 de ani, căsătorit, cu doi copii, a absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii din Iaşi. Între anii 1997 şi 2000 a fost şef Serviciu Instalaţii în cadrul Petromidia SA. În anii 2005-2009 a fost preşedinte al PNL Năvodari şi consilier local. A fost ales viceprimar al oraşului Năvodari în anul 2008.

Nota: Din ratiuni veroase personale si de afaceri oneroase, s-a transferat de la PNL la PSD.

În prezent, deține din iunie 2016, mandatul de primar al orașului Năvodari, la inceputul caruia, prima grija a fost sa dea, prin Consiliul Local Năvodari, Hotărârea nr. 283/22.07.2016. Nu reproducem întocmai titlul acestei hotărâri, fiind prea lung și prea alambicat. Însă, precizăm că se referă la stabilirea unor reguli pentru înstrăinarea terenurilor din domeniului public și privat al localității. Hotărârea este ca o piatră de temelie a viitoarelor sale afaceri. Și, totodată, ca o declarație de interese… imobiliare făcută de CHELARU încă din primele zile de mandat. Un accent deosebit în regulamentul votat cade pe procedura de atribuire a unor terenuri în superficie (sub denumirea de ”constituire a dreptului de superficie” – art. 693 – 702 C. civ.).

Omul de afaceri DINU ELENA din Năvodari a decis, în anul 2015, să înceapa o colaborare în afaceri cu DAMIAN ADRIAN, având ca obiect generic achiziționarea de terenuri de pe piata privata de către aceasta și construirea impreuna sau de către asociat/asociați, pe acestea, a unor imobile rezidențiale (case/vile), pe care, apoi, să le înstrăineze împreună, împărțind profitul (ca scop legal al oricărei întreprinderi comerciale efectuată în domeniul imobiliar).

Aceasta a considerat că acționeaza pe o piață concurențială, ale cărei greutăți  si le-a asumat, dar nu una ostilă și guvernată de liderii informali si complicii lor, adepți ai metodelor și mijloacelor frauduloase și abuzive, unele de tip mafiot (adverb utilizat conștient).

Din analizarea tuturor contractelor și a celorlalte înscrisuri probante pe care le-am studiat si care au fost deja anexate la plângere penală, am constatat fără putință de tăgadă că:

–        Omul de afaceri DINU ELENA NU a intrat în raporturi juridice de drept civil având ca obiect imobile din domeniul public sau privat al UAT Năvodari;

–        A acționat în limitele legalității sub aspectul conținutului și formelor operațiunilor sale economico – comerciale, nu a solicitat și nu a primit avantaje ilegale, necuvenite de la autoritatea publică administrativă locală în procesul de obținere a avizelor, aprobărilor, acordurilor administrative (certificate de urbanism, autorizații de construire etc.), asa cum au incercat anumite ziare online obscure sa acrediteze ideea;

–        A manifestat maximă înțelegere cu privire la depașirea unor dificultăți inerente care au apărut, dovedind fair-play și altruism, probă de netăgăduit stând contractele de donație (doua la numar), de împrumut (două) și creditare societate (a SC AQUA FORCE SRL a asociatului DAMIAN ADRIAN);

–        A făcut eforturi loiale pentru stingerea pe cale amiabila, prin Conventie de dare în plata a datoriilor pe care soții DAMIAN  le aveau față de aceasta creditoare si Contract de recunoastere definitiva si irevocabila si ratificare a conditiilor si clauzelor stipulate intr-un Contract de asociatiune in participatiune;

–        A căutat să identifice cele mai potrivite și reciproc avantajoase acte juridice care să așeze raporturile juridice dintre acestia în limitele lor reale că întindere și valoare (apartamentare, dezmembrare și partaj voluntar, dezlipire, act de transfer intrapatrimonial);

–  a încheiat 6 (șase) asocieri în participațiune cu diverși parteneri, colaboratori din rândul oamenilor de afaceri din localitate pentru a dezvolta infrastructura rezidențială a orașului, condiție primordială pentru progresul turismului în Năvodari (locuri de cazare).

Menționam că, anterior, si-a asigurat un consistent capital de lucru:

 1. Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin  Încheierea nr. 1379/07.06.2013de BNPA Gheorghe Doina și Gheorghe Alina din orașul Ovidiu, omul de afaceri DINU ELENA a cumpărat de la Gusu Ionelia din Constanța terenul situat în intravilanul arabil al orașului Năvodari (tarla 24, parcelă A158/5/66, lot 2), jud. Constanța, în suprafață de 1081 mp, prețul de 32.000 euro achitată în trei rate cu un avans de 2000 euro (nr. cadastral 1510/1 înscris în Cartea Funciară a localității Năvodari sub nr. 106262);

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 160/21.01.2016 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, numită Moldovan Alida-Maria a vândut omului de afaceri DINU ELENA și lui DAMIAN ADRIAN, în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1 jud. Constanța cu prețul de 81.000 euro.

Astfel, în perioada 2015-2016 a construit, în calitate de persoană fizică, pe un teren proprietatea sa personală, situat în Năvodari, str. M13, un număr de 3 (trei) case pe care, ulterior, le-a vândut.

Aportul acesteia personal la edificare acestor trei imobile a fost:

–        Terenul proprietate personală pus la dispoziție pentru construirea caselor cu o valoare în suma de 40.000 euro;

–        Suma de 35.000 euro, bani personali investiți în achiziționarea materialelor de construcții necesare punerii în opera;

–        Suma de 18.000 euro reprezentând contravaloarea manoperei.

În perioada edificării construcțiilor, a achitat cu titlu de avans suma de 10.000 euro pentru cumpărarea unui alt teren a cărui valoare totală a fost de 81.000 euro, imobil plătit integral în luna ianuarie 2016 (respectiv Contractul de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 160/21.01.2016 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, prin care MOLDOVAN ALIDA-MARIA le-a vândut omului de afaceri DINU ELENA, și lui DAMIAN ADRIAN, în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1, jud. Constanța, cu prețul de 81.000 euro.)

În dată de 11.10.2015, prin Încheiere de autentificare nr. 3820 , a fost achiziționat un teren 1106 mp situat pe str. M9, la care Dinu Elena a achitat suma de 10.000 euro avans plus diferența de 71.000 euro, suma totală de 81.000 euro fiind achitată din contul sau personal.

Notă: Este vorba de Promisiune bilaterală de vânzare autentificată prin Încheierea nr. 3820/11.11.2015 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, prin care MOLDOVAN ALIDA-MARIA s-a obligat să omului de afaceri DINU ELENA, și lui DAMIAN ADRIAN (căsătorit cu Damian Elena), în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1 jud. Constanța (nr. cadastral 114139, intabulat în CF nr. 114139 a OCPI Constanța, BCPI Constanța, de sub AI-A1 Imobilul și de sub B.ÎI-B2 Proprietatea), cu prețul de 81.000 euro.

Menționam că, omul de afaceri nu a dorit să faca un contract de împrumut de bani cu numitul DAMIAN ADRIAN pentru suma de 40.500 euro, obligația sa de plata la cumpărarea terenului de mai sus, deoarece avea încredere în „domnia sa” și nu îsi punea problema nerecuperarii acestei sume de bani. Pe terenul achiziționat au fost construite 7 imobile. În urmă vânzări acestor 7 imobile a rezultat suma de 300.000 euro.

Cu suma rezultată mai sus, 300.000 euro, a fost achiziționat pe str. M9 un teren în suprafață de 4274 mp, neținandu-se cont de faptul că terenul din care a rezultat acest profit a fost achitat integral de omul de afacei Dinu Elena și, așadar, aceasta a fost prejudiciată cu suma de 81.000 euro.

Acest teren a fost dezmembrat in 4 loturi:

 1. – unul cu suprafață de 1500 m cumpărat de SC IAN INVEST TRANS SRLContract de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 692/24.03.2017 emisă de Societatea Profesională Notarială Săcăleanu din Năvodari, prin care vânzătorii DAMIAN ADRIAN în nume propriu și în calitate de mandatar al soției sale, DAMIAN ELENA, și DINU ELENA au vândut către SC IAN INVEST TRANS SRL, sat Buda, com. Blăgesti, FN, jud. Bacău,reprezentată prin mandatar Ceasăr Ionel, terenul intravilan, fără construcții, categoria de folosință „curți construcții”, în suprafață de 1.500 mp -din măsurători, situat în Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, Lot 1/1/1, rezultat din dezlipirea terenului de 3647 mp cumpărat pe 16.11.2016 de la Munteanu Angela, în trei loturi de sine stătătoare, din care face parte și Lotul 1/1/1 de 1500 mp, dezlipire consemnată în Încheierea de autentificatre nr. 350/13.03.2017.

Prețul tranzacției: 243.500 euro.

TOATĂ SUMA S-A VIRAT ÎN CONTURILE escrocului DAMIAN ADRIAN:

 • în ziua semnării contractului, 24.03.2017, suma de 38.500 EURO RO91BTRL0_____7XX DE LA BANCA TRANSILVANIA și,
 • până la 01.09.2017, 205.000 euro în același cont.
 1. b)– unul cu suprafață de 600 mp, lot cumpărat de Tutoveanu Ana-Maria, prin mandatar Mitran Margareta, în valoare de 000 euro,Contract de vânzare autentificat prin Încheierea nr.145/01.02.2017 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care soții DAMIAN ADRIAN și ELENA și DINU ELENA au vândut numitei TUTOVEANU ANA-MIRUNA din Brașov, prin mandatar Mitran Margareta, un teren intravilan – liber de construcții, în suprafață de 600 mp, situat pe teritoriul cadastral al Orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN (lot ½,, jud Constanța, identificat cu nr. cadastral 115611), anterior terenul fiind dobândit în cote egale de proprietari prin Contractul de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 3450/16.11.2016 emisă de Biroul Individual Notarial Munteanu Simona Daniela din Adjud, jud. Vrancea, de la numită Munteanu Angela și dezlipit în două loturi distincte cu nr. cadastrale diferite, 115611 și 115612 în baza Actului de Dezlipire autentificat sub nr. 143/01.02.2017 autentificat de de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari.
 2. c)– unul cu suprafață de 876 mp, cumpărat de către Moruzi PetruToader, prin Contract de vânzare încheiat întrevânzătorii DAMIAN ADRIAN în nume propriu și în calitate de mandatar al soției sale, DAMIAN ELENA, și DINU ELENA și cumpărătorul Moruzi Petru Teodor cu domiciliul ales în Năvodari, având ca obiect terenul intravilan liber de construcții, categorie de folosință „curți-construcții”, situat în Năvodari, Bulevardul Mamaia Nord, nr. 26 (fosta Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 1/1/3) în suprafață de 876 mp, înscris în CF Năvodari, prețul ferm plătit fiind de 640 euro, echivalentul a 558.012 lei. Actul a fost autentificat prin Încheierea nr. 418/28.03.2017 la Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari.
 3. d)– unul cu suprafață de 1298 mp,cumpărat de către INTERIOR STORE DEVELOPMENT SRL Contract de vânzare-cumpărare încheiat între DAMIAN ADRIAN, în nume propriu și de mandatar al soției sale DAMIAN ELENA și DINU ELENA, pe de o parte, în calitate de vânzători și SC INTERIOR STORE DEVELOPMENT SRL Constanța, reprezentată prin asociat unic și administrator MUȘAT ADRIAN EDUARD și persoană fizică COVACI FLORIN din Constanța, pe de altă parte în calitate de cumpărători prin care s-a vândut, respectiv cumpărat, întregul drept de proprietate asupra terenului intravilan, având catefgoria de folosință „curți construcții”, în suprafață de 298,00 mp, situat în orașul Năvodari, Bulevardul Mamaia-Nord nr. 26A (fost str. M9, FN, lot 1/1/2), jud. Constanța, la prețul de 181.700 euro. Actul a fost autentificat la Societatea Profesională Notarială – BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI DOINIȚA CRIȘAN și DELIA CRIȘAN din Constanța prin Încheierea nr. 432/24.03.2017;

Suma totala rezultata in urma vanzarii celor patru loturi a fost de 625.840 euro.

Din acest total, omul de afaceri DINU ELENA a încasat suma de 122.640 euro, restul de 503.200 euro a fost încasat de DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA. Încasările sunt dovedite cu ordine de plata. În urmă unui calcul simplu se poate observă că escrocul DAMIAN ADRIAN trebuia să îi restituie omului de afaceri Dinu Elena o diferența de 190.280 euro.

Ulterior, DAMIAN ADRIAN a achiziționat un teren pe str. Albinelor, Fabrică de Pâine, Secția nr. 12, Năvodari, actele de vânzare cumpărare pentru acest teren au fost făcute pe numele DAMIAN ADRIANomul de afaceri Dinu Elena nefiind la ora aceea în localitate. 

Valoarea terenului este de 168.000 euro. Din această sumă, Dinu Elena a achitat 84.000 euro, sumă ce se adaugă diferenței de 190.280 euro ce trebuia a ii fi restituită ,contribuție ce poate fi dovedită prin Declarația notarială nr 491/11.04.2017 dată de DAMIAN ADRIAN.

Notă: Este vorba de Declarația notarială a lui DAMIAN ADRIAN autentificată prin Încheierea nr. 491/11.04.2017 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care recunoaște că, la achiziția de către declarant a cotei sale indivize de 1/3 din terenul intravilan de la adresa str. Albinelor, nr. 11, Fabrică de Pâine Năvodari, a contribuit și doamna DINU ELENA, căreia îi revine cota de 1/2 (1/6) din terenul în suprafață de 7.152 mp.

Pentru a acoperi datoria acumulată au fost întocmite:

– Convenție de dare în plată  autentificată prin Încheierea nr. 1610/20.12.2018 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, încheiată între între DINU ELENA și DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA, în  valoare 157.280 euro și

– Contractul de împrumut încheiat între DINU ELENA și DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA autentificat prin Încheierea nr. 1609/20.12.2018 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care, DINU ELENA, i-a împrumutat pe soții DAMIAN cu suma de 33.000 euro, fără dobânda remuneratorie și penalizatoare, cu scadență la sfârșitul lunii aprilie 2019.

Diferența de 84.000 euro nu a fost recuperată niciodată!

În data de 23.03.2017, a fost achiziționat un teren în suprafață de 821 mp, în  Năvodari, Mamaia – Sat , Sola 25. Valoarea terenului, 70.000 euro, a fost achitată integral de către DAMIAN ADRIAN, Dinu Elena neavând fonduri la momentul respectiv.

Notarul a refuzat trecerea sa în Contractul de Vânzare cumpărare. Pentru partea sa de 35.000 euro a fost încheiat un Contract de împrumut sub semnatură privată, fără dată certă, NR. 9, care a primit ulterior, in mod fals, necorespunzator adevarului, data de 23.03.2017, emisă de Biroul Individual Notarial Stoica Andrei din Constanta, fara stiinta omului de afaceri DINU ELENA.

Într-o discuție privată cu partenerul sau, DAMIAN ADRIAN, au stabilit că suma achitată de acesta în data de 11.10.2015, prin Încheierea de autentificare nr. 3820 pentru  terenul de 1106 mp situat pe str. M9, teren ce valora 81.000 euro, parte dumnealui de 40.500 euro să se stingă cu datoria mea de 35.000 euro.

Relațiile profesionale dintre omul de afaceri Dinu Elena si „procuratorul” Damian Adrian s-au deteriorat și au stabilit de comun acord să încheie colaborarea.

La momentul acestei discuții DAMIAN ADRIAN îi datora suma de 84.000 euro!

DAMIAN ADRIAN nu a înțeles să achite această datorie, ba – mai mult – acesta a profitat de buna credință a omului de afaceri Dinu Elena și încrederea pe care i-a acordat-o în toată această perioada de timp, prin punerea la dispoziție a banilor proprii, fără a-i cere  vreo socoteală și speculează faptul că a încheiat un contract de împrumut de bani pentru a putea avea calitatea de coproprietar,în contul datoriei acestuia de 40.500 euro, ba mai mult a înaintat un ordin de executare silită pentru proprietatea în care aceasta locuieste! Aici vom reveni in episodul urmator cu mafia executorilor si judecatorilor afiliata acestei grupari de crima organizata. Promitem, vor cadea multe capete din aceste categorii profesionale!

Cu alte cuvinte, în loc să intervină o compensare pentru suma de 40.500 euro, escroscul Damian Adrian solicită executarea silită a omului de afaceri Dinu Elena și introduce cererii de executare pentru suma de 35.000 euro (conform contractului de împrumut având încheierea de dată certă nr. 9 din data de 23.03.2017), contract semnat cu bună credință pentru a putea dobândi calitatea de coproprietar în condițiile în care acesta, ulterior, urma să dea o declarație că a primt banii deoarece, real, avea o datorie la aceasta de 40.500 euro (și astfel s-ar fi stins datoriile dintre acestia).

Colaborarea cu primarul CHELARU FLORIN și SC VIACONSAVIS SRL:

Raporturile juridice civile cu numitul DAMIAN ADRIAN au intervenit pe fondul relației privilegiate si interesate a acestuia cu primarul orașului Năvodari, CHELARU FLORIN, în sensul că acesta – după ce a înșelat-o pe Dinu Elena in contracte / conventii si cu privire la creditele/debitele dintre acestia și și-a făcut un capital de lucru din banii acesteia – a început să lucreze în ,,parteneriat” cu primarul CHELARU, prin fel de fel de interpuși.

Astfel, sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune (mai multe acte) ce se contureaza cu claritate din situatia de fapt.

Înainte de a întrerupe relația de afaceri cu DAMIAN ADRIAN, Dinu Elena a incheiat o asociatiune in participatiune cu S.C. VIACONSAVIS SRL și DUMITRESCU MIHAIL (care nu a participat, in realitate, cu nimic la asociere – teren sau bani!), in care Dinu Elena a pus la dispoziție un teren în suprafață de 1081 mp de situat pe str. D7, Năvodari.

Terenul a fost achiziționat inițial de Dinu Elena de la Grosu Ionela în data de 07.07.2013, cu contractul de vanzare-cumparare autentificat cu Incheierea nr. 1379 de notarii publici asociati  Gheorghe Doina și Gheorghe Alina.

Cum precizam anterior, DINU ELENA a încheiat un  Contract de asociere în participațiune cu SC VIACONSAVIS SRL , str. Teilor, nr. 2, bl. C2, administrator VASILICĂ OCTAV și DUMITRESCU MIHAIL, care a avut la baza Contractul de donație autentificat prin Încheierea nr. 543/11.05.2016 emisă de BNP Paris Lucia, prin care donatoarea DINU ELENA, a donat donatarilor:

–         SC „VIACONSAVIS” SRL Năvodari, reprezentată de VASILICĂ OCTAV și

–         DUMITRESCU EMIL, persoană fizică,

o suprafață indiviză de 100 mp (evaluată la 34.200 euro), corespunzătoare procentului de 9,25% din terenul intravilan în suprafață de 1.081 mp, situat la nr. cadastral 106262.

Cealaltă suprafață indiviză de 981 mp, corespunzătoare procentului de 90,75% din teren, a rămas în proprietatea lui DINU ELENA.

Pe acest teren din str. D 7 NăvodariSC VIACONSAVIS  a construit un bloc de locuințe în regim de P+3-4E retras, în suprafață construită la sol de 369,72 mp, din care lui DINU ELENA îi reveneau în proprietate – conform cotelor de asociere în participațiune:

– Etajul I compus din șase apartamente de câte două camere fiecare și o garsonieră la nivelul 4 E retras.

Precizam că locația rezidențială este generoasă, foarte atrăgătoare, cu acces direct din Drumul European E87, la aprox. 300 m de malul Lacului Siutghiol, riverană cu “Ovidius Holiday” și “Zenit Residence”. Valoare fiecărui apartament este de 65.000 euro, iar garsoniera în valoare de 40.000 euro.

Având “ochiul format”, primarul CHELARU FLORIN a văzut imediat oportunitatea unei veroase “afaceri” și și-a trimis ciracii la înaintare, nimeni alții decât acoliții săi DAMIAN ADRIAN și ROȘU MIHAI BOGDAN (administrator al SC HAMM DISTRICT SRL Constanța, care a câștigat contractul de lucrări de taluzare pentru orașul … Năvodari de un miliard lei noi! ).

Nota: SC HAMM DISTRICT SRL Constanța are că principal obiect de activitate … creșterea porcinelor!!!

Reiteram ca, primul Contract de asociațiune în participațiune încheiat între DINU ELENA și SC VIACONSAVIS SRL reprezentată de VASILICĂ OCTAV, autentificat prin Încheierea nr. 224/02.03.2016 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari a fost modificat, în parte, prin Contractul de asociațiune în participațiune încheiat între DINU ELENASC VIACONSAVIS SRL reprezentată de VASILICĂ OCTAV și DUMITRESCU MIHAIL autentificat prin Încheierea nr. 544/11.05.2016 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari).

Într-o discuție privată, partenerul sau, DAMIAN ADRIAN, i-a spus că trebuie să dau două apartamente și o garsonieră primarului prin interpuși, iar în locul acestora partenerul acesteia trebuia să îi dea inapoi două apartamente     într-un bloc pe care acesta îl construia și nu era dat în folosință (zona „Hanul Piraților”)

Astfel darea de mita catre primarul CHELARU FLORIN s-a materializat prin:

 1. Unul dintre imobile (apartamente) a fost  dat către DAMIAN ADRIAN cu titlu fals de donatie prin Contractul de donatie autentificat prin Incheierea nr. 193/02.2017 la Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Navodari, prin care DINU ELENA a donat numitului DAMIAN ADRIAN – sub conditia incheierii unui Contract de asociatiune in participatiune pentru edificarea unui apartament de doua camere intr-un imobil de locuinte tip P+3E+4E retras pe tarlaua 24, parcela A158/5/66, lot 2, nr. cadastral 106262 cota parte de 3/400 din terenul intravilan in suprafata de 1081 mp (la locatia susmentionata in paranteza), donatie evaluata la 8.000 lei;
 2. cel de al doilea (apartament) și garsoniera au fost date prin Contract de participațiune, contract ce are că și clauză atribuția financiară a participanților la lucrări, către Roșu Mihai Bogdan, acesta neavând nicio contribuție financiară în construirea imobilului.

Cele două apartamente promise de DAMIAN ADRIAN in noul lui bloc, nu au mai intrat în proprietatea lui Dinu Elena, ea fiind prejudiciată si cu contravaloarea acestora, 170.000 euro (65.000 euro + 65.000 euro + 40.000 euro), adica exact valoarea mitei data primarului CHELARU FLORIN[1].

Aceasta fiind infracțiunea de luare de mită, apreciem că se conturează cu evidență toate elementele constitutive și ale celorlalte infracțiuni: Complicitate la luare de mită (art. 48 C. Pen. rap. la art. 289 C. pen), Fals intelectual (art. 321 C. Pen.), Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C. pen.), Uzul de fals (art. 323 C. Pen), Falsul în declaraţii (art. 326 C. Pen.), și Participaţia improprie la fals în înscrisuri sub semnatură privată şi fals în declaraţii, cel puțin în fața executorilor judecătorești, instanțelor și notarilor publici(art. 52 C. Pen.).

De precizat este faptul ca omul de afaceri Dinu Elena a avut un amplu control de la ANAF care a stabilit ca toate operatiunile derulate au fost corecte si legale.

Precizam ca sunt îndeplinite toate condițiile începerii urmăririi penale, fapt pentru care persoana vătămată Dinu Elena a sesizat DNA STRUCTURA CENTRALA, DIICOT si SRI impotriva făptuitorilor, persoane fizice si juridice, constituite într-un grup infracțional organizat care acționează pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța.

Mai precizam faptul ca, in urma dezvaluirilor noastre, primarul CHELERU FLORIN, i-a concesionat fratelui lui DAMIAN ADRIAN alte două terenuri pe raza UAT Năvodari, cel de-al doilea primind și el botezul „Nașului” Mafiei.

Iata ca a aparut in „scena” infractionala si DAMIAN MARIAN, fratele lui DAMIAN ADRIAN (primul tot cu soția, GABRIELA), adică un alt nene care a primit și el doua concesiuni din terenul primăriei „să mănânce și gură lui ceva”, exact cand organele de cercetare penala earu informate si monitorizau la greu aceasta grupare de crima organizata.

Iata ca, DIICOT Constanta a inceput urmarirea penala pe zona sa de competenta privind aceasta grupare de crima organizata iar DNA Structura Centrala va veni cu surprise de proportii in dosarul deschis pe aceeasi tema, cele doua institutii colaborand punctual.

Cum precizam, nouă ne plac Octopusele care trăiesc în acest mediu infracțional, si nu am fi dorit a avea surpriza unei finalizari neașteptate pentru la „Piovra de Năvodari”, din partea „railor” de la DNA și DIICOT….care deja de „rai” ce sunt au pus deja „geana” pe ultimele actiuni ale mafiei…Vom reveni tot la „oha” ca, doar nu or fi nebuni aia de la DNA Structura Centrala si DIICOT sa le strice „moțul de la bască” celor din PIOVRA DIN NĂVODARI…Sau, poate ca…DA? (Gabriela Muntean).

 

N.R. -Complexitatea si ramificatiile caracatitei ce a actionat pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța au condus si la sesizarea Serviciului Roman de Informatii, precum si a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Bucuresti-Structura Centrală aspecte ce nu le vom devoala inca pentru a nu periclita ancheta si deoarece acestea tin strict de siguranta nationala. (Gabriela Muntean).

[1] Având în vedere că un apartament are valoarea de vânzare de 65.000 euro, iar garsoniera de 40.000 euro, rezultă că Primarul CHELARU FLORIN a primit o mită de 170.000 euro.

 

Facebook Comments

Eveniment

NAVITEL RE 5 DUAL: Inovația ce transformă fiecare călătorie într-o experiență de navigație și supraveghere deosebită

Published

on

By

NAVITEL®, liderul incontestabil în tehnologia dispozitivelor auto, anunță cu mândrie lansarea celei mai recente inovații din portofoliul său de produse, NAVITEL RE 5 DUAL. Acest dispozitiv hibrid, care combină o cameră auto de înaltă definiție cu un sistem de navigație GPS avansat, promite să stabilească noi standarde de siguranță și confort pentru șoferi.

Conceput pentru a oferi cea mai înaltă calitate video, chiar și în condiții de vizibilitate redusă, NAVITEL RE 5 DUAL este echipat cu senzorul de imagine GC2053 (Night Vision) și cu o optica de ultimă generație, care asigură captarea unor imagini detaliate chiar și în timpul nopții. Senzorul G integrat este esențial pentru siguranța șoferilor, înregistrând și salvând automat momentele critice, precum frânările bruste sau impacturile, și prevenind astfel suprascrierea accidentală a înregistrărilor importante.

Unghiul de vizualizare generos de 140° al camerei auto permite o panoramă largă a drumului, asigurând nu doar vizibilitatea frontală, dar și o perspectivă completă a împrejurimilor. Aceasta caracteristică este deosebit de utilă în cazurile în care este necesară o evaluare rapidă a situației din trafic și pentru o mai bună orientare în spațiu.

NAVITEL RE 5 DUAL 1

NAVITEL RE 5 DUAL se remarcă prin sistemul său de montare magnetic inovator, care asigură o fixare rapidă și stabilă a camerei în vehicul. Aceasta caracteristică simplifică procesul de instalare și demontare a dispozitivului, făcându-l ideal pentru utilizatorii care preferă o soluție flexibilă și ușor de utilizat. Funcția Auto-Start este o altă inovație care sporește comoditatea utilizatorilor, activând înregistrarea video și sistemul de navigație imediat ce dispozitivul este conectat la suport.

O caracteristică distinctivă a dispozitivului este sistemul său de navigație GPS, care vine echipat cu hărți offline preinstalate și promite actualizări gratuite pe viață. Acesta oferă utilizatorilor libertatea de a naviga fără a depinde de o conexiune la Internet, fapt esențial în zonele cu acoperire slabă sau inexistentă. În plus, dispozitivul propune trei rute alternative, indicații vocale și o bază de date extinsă de puncte de interes, plus avertizări pentru camerele de viteză, toate acestea contribuind la o călătorie mai liniștită și informată.

Pentru o experiență îmbunătățită în vehicul, funcția transmițătorului FM permite șoferilor să redirecționeze audio de pe dispozitiv direct către sistemul stereo al mașinii. Compatibilitatea cu camera de marșarier extinde funcționalitatea dispozitivului, oferind o vedere clară și completă asupra spațiului din spatele vehiculului.

NAVITEL RE 5 DUAL 2

La baza performanței sale se află procesorul puternic MSB2531 ARM Cortex A7, care, împreună cu ecranul TFT de 5 inch și capacitatea de înregistrare video la o rezoluție de 1920×1080 (30 fps), asigură o funcționare fără probleme și o calitate superioară a imaginii. Astfel, NAVITEL RE 5 DUAL nu este doar o cameră auto, ci un companion de nădejde pentru orice călătorie, gata să ofere o experiență de navigație și înregistrare fără precedent.

NAVITEL RE 5 DUAL este disponibil acum cu un set complet de accesorii, inclusiv cabluri și suporturi de montare, permițând utilizatorilor să înceapă călătoria cu încredere și fără întârzieri suplimentare.

NAVITEL RE 5 DUAL 6

**Despre NAVITEL®**

NAVITEL® este un furnizor inovator de soluții de navigație, supraveghere video auto și DVR-uri, dedicat îmbunătățirii experienței de condus prin produse de înaltă calitate și tehnologii avansate. Cu o prezență globală și o viziune axată pe siguranța și confortul utilizatorilor, NAVITEL® se angajează să aducă pe piață cele mai noi dispozitive care răspund nevoilor dinamice ale conducătorilor auto.

Website: http://www.navitel.com/ro
Facebook: https://www.facebook.com/p/Navitel-Romania-100065358645391/

Contact: Blogatu@gmail.com, contact@avantnet.ro

Nume Contact: Marius Calugaru

Titulatura: PR Manager

Telefon: 0785351511

Email: Blogatu@gmail.com

Website: https://perspektive.ro/

Facebook Comments
Continue Reading

Eveniment

Cele mai noi titluri de la Chilli Games vin la FAVBET!

Published

on

By

Transformă timpul tău pe favbet.ro într-o experiență de neuitat cu o nouă selecție de jocuri de la Chilli Games. Te așteaptă 19 noi sloturi cu tematici variate, care oferă șanse egale tuturor jucătorilor, datorită certificatelor internaționale de joc echitabil.

Pentru a te bucura de noile titluri Chilli Games, folosește filtrul de furnizor din secțiunea Casino a site-ului. Sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Îți plac sloturile care au cărțile ca simboluri? Caută Book of Life. Ești pasionat de jocurile tip shooter? Atunci aruncă o privire peste Close Combat. În total, ai la dispoziție 19 jocuri din care poți alege, fiecare cu tematică unică.

1. Book of Sam

2. Book of Life

3. Forest Story

4. Koala Sam

5. Cabaret Wild

6. Close Combat

7. ViruSlot

8. Crazy Box

9. Yummy Yummm

10. The Great Pearl Deluxe

11. Crazy Hot 20.

12. Fruit Deluxe 3×3

13. Steam Machines

14. Valhalla

15. Mighty Sailor Deluxe

16. Halloween Witch House

17. Catch A Melon

18. Fruit magic

19. Crazy Hot

Și nu totul se rezumă la tematici! Sloturile Chilli Games oferă jucătorilor 9 modele de jocuri cu diferite niveluri de volatilitate, cu funcții interesante, mecanici de joc și simboluri integrate. Jocurile bonus și rotirile gratuite adaugă și mai multă distracție jocului clasic.

„Suntem încântați să prezentăm jocurile noastre utilizatorilor uneia dintre cele mai mari platforme de divertisment din România. Am lucrat din greu la fiecare lansare și la fiecare mecanică de joc, pentru a ne asigura că jucătorii obțin experiența premium, care este de mult timp standardul pentru toate produsele FAVBET”, a declarat Chilli Games într-un comunicat.

Chilli Games este o echipă de dezvoltare în plină ascensiune, care a ajuns rapid un furnizor de încredere pe piața de jocuri moderne. Produsele sale oferă o experiență unică de iGaming, datorită conținutului divers, al premiilor și al ușurinței de utilizare.

Furnizorul oferă o gamă largă de sloturi pentru toate gusturile, precum și o interfață de joc intuitivă și ușor de utilizat, atât în versiunile web, cât și în cele mobile. Majoritatea jocurilor Chilli Games sunt acum disponibile exclusiv pentru jucătorii favbet.ro.

Facebook Comments

Continue Reading

Eveniment

Black Friday cu TCL: Explorează divertismentul care te captivează și îți îmbunătățește viața de zi cu zi

Published

on

By

România, 21 noiembrie 2023: Fiind un brand de top în domeniul electronicelor, TCL înțelege importanța unui mediu de acasă confortabil care îndeplinește cerințele pentru o stare generală de bine.

TCL oferă o selecție de televizoare QD-Mini LED TV de dimensiuni mari și electrocasnice smart pentru o experiență ideală de vizionare și pentru un stil de viață mai bun.

Oferte exclusive de Black Friday de la TCL

De Black Friday, TCL vine cu promoții pentru o varietate de produse. Nu rata perioada limitată în care aceste oferte vor fi valabile:

TCL 55C805: îmbunătățește-ți experiența de joc cu ajutorul QD-Mini LED TV

Începe o aventură de gaming cum nu ai mai trăit până acum, folosind televizorul nostru de ultimă generație, QD-Mini LED. Nu este doar un televizor, ci portalul tău către o experiență de gaming extraordinară, de care te poți bucura din confortul casei.

Cu un ecran de 55 inchi și rezoluție 4K Ultra HD, fiecare joc prinde viață cu un realism de neegalat. Are o luminozitate maximă de 1.600 niți, iar culorile sunt cu adevărat captivante, obținându-se astfel un mediu dinamic și imersiv. Rata nativă de refresh variabil de 144 Hz asigură sesiuni de gaming incredibil de fluide, perfecte pentru jocurile de acțiune și aventurile pline de adrenalină.

Ceea ce diferențiază acest televizor de celelalte sunt capacitățile sale HDR. Pătrunde în universul jocului cu funcția HDR Premium 1.600 niți, compatibil cu formate renumite precum HDR10, HDR10+, HDR HLG și Dolby Vision. Rezultatul? Jocurile și filmele tale favorite vor străluci cu un contrast uimitor și dinamic pentru experiențe vizuale de neuitat.

Îmbunătățește-ți abilitățile de gaming și cufundă-te într-o lume cu detalii uluitoare, unde jocul solo este în centru atenției, iar fiecare moment este incitant.

Televizorul este disponibil pe EMAG, cu 30% reducere (preț initial 3.999,99 RON, preț redus 2.799,99 RON). Pe evoMAG este disponibil la prețul de 2.999,99 RON. Pe PCgarage îl vei găsi la 2.998,99 RON, redus de la 4.998,99 RON.

De asemenea, tot pe PCgarage sunt disponibile variantele la 75 inchi și la 85 de inchi, iar pe evoMAG la 50 inchi și 65 inchi.

TCL 65C745 sau cum să îți transformi timpul petrecut acasă

TCL 65C745

TCL 65C745 4K îți oferă o experiență excepțională de divertisment acasă. Lasă-te pătruns de magia cinematografiei cu tehnologia Dolby Vision și Dolby Atmos. Acest televizor are o rezoluție 4K vibrantă, peste un miliard de culori și sunet care te învăluie, producând o atmosferă cinematografică, unde fiecare moment se simte ca și cum ai fi în sala de cinema.

Suportul HDMI asigură o experiență de joc premium cu rezoluții video ridicate, optimizare automată a imaginii și latență scăzută. Acceleratorul de joc de 120 Hz garantează un joc clar și fluid.

Eleganța se întâlnește cu funcționalitatea prin designul său elegant, fără margini și ornamentele metalice subțiri îl fac să fie potrivit pentru orice casă. Folosește Google Cast pentru a descoperi potențialul complet al televizorului tău Smart. Cu Google ai acces la site-uri și aplicații web.

Televizorul este disponibil pe PCgarage la 3.298,99 RON, redus de la 3.998,99 RON. Este de asemenea disponibil și în varianta de 55 inchi.

Televizorul TCL 75C845 îți aduce momente cinematice de neuitat

TCL 75C845

Bazându-se pe tehnologia Mini LED și QLED, televizorul TCL 75C845 înregistrează performanțe extraordinare când vine vorba de calitatea imaginii și este un bilet către distracție de top.

Ecranul de 75 inchi și rezoluția 4K Ultra HD creează o imersiune vizuală de neegalat, pentru seri epice de film chiar în sufrageria ta. Tehnologia de iluminare de fundal este susținută de algoritmi de calitate a imaginii AiPG 3.0.

Explorează o lume fără limite cu Google TV, în timp ce rămâi conectat prin Wi-Fi și Bluetooth.

Televizorul este disponibil pe PCgarage la prețul de 6.498,99 RON, redus de la 7.098,99 RON. Pe evoMAG găsiți varianta sa la 55 inchi, la 3.899,99 RON.

Aparatele de aer condiționat din seria TCL FreshIN: un paradis de sănătate și confort acasă

TCL FreshIN

Casa devine un sanctuar al bunăstării cu aparatele de aer condiționat din seria FreshIN de la TCL. Conceput pentru a îmbunătăți calitatea aerului din interior, aceste aparate de aer condiționat depășesc simplele aparate de confort. Sunt proiectate pentru a crea un mediu sănătos și plăcut în care vă puteți relaxa.

Tehnologia FreshIN+ 2.0 de la TCL oferă un sistem bidirecțional de înlocuire a aerului proaspăt, aducând aer din exterior bogat în oxigen, în timp ce elimină aerul nesănătos din interior. Acest lucru este deosebit de valoros atunci când calitatea aerului nu este tocmai ideală, deoarece curăță eficient mediul de particule nedorite, cum ar fi praful, părul de animale și poluanții. Cuplat cu un sistem de filtrare cu patru straturi, aerul circulat este mult mai sănătos pentru cei cu alergii.

Sistemul de respirație a aerului proaspăt FreshIN+ excelează și în eliminarea mirosurilor persistente pe care aparatele de aer condiționat tradiționale nu le pot atinge. Casa ta devine nu doar un spațiu confortabil, ci un sanctuar în care poți respira liber, ceea ce contribuie la starea ta de bine. Cu aparatele de aer condiționat din seria FreshIN de la TCL, bunăstarea ta este în centrul casei tale.

Aparatele de aer condiționat TCL FreshIN sunt disponibile la prețul redus de 2.849,90 RON pe EMAGMedia Galaxy și Altex.

Facebook Comments
Continue Reading

Parteneri

Ultimile stiri locale

Uncategorized6 ore ago

HONOR Magic V2: design ultra subțire și o baterie de 5000 mAh

Într-o epocă în care smartphone-urile sunt elementele de legătură între lumea personală și cea profesională, durata de viață a bateriei...

Uncategorized6 ore ago

PENNY a atins pragul de 359 de magazine în România

Planurile de expansiune ale PENNY România avansează rapid cu deschiderea a patru noi magazine în patru județe ale țării –...

Uncategorized10 ore ago

easySales: 263 lei, valoarea medie a comenzilor de Black Friday, 65% cu plata online

București, 29 noiembrie– Platforma SaaS de management automatizat și centralizare a activităților de eCommerce easySales anunță că valoarea medie a comenzilor...

Vâlcea Vâlcea
Turism22 de ore ago

Descoperă magia schiatului în Vâlcea: Destinații încântătoare pentru iubitorii de zăpadă

Dacă ești în căutarea unei destinații de schi unică și plină de farmec iarna aceasta, ești în locul potrivit! Vâlcea...

Uncategorizedo zi ago

realme anunţă peste 200 milioane de telefoane vândute la nivel global

București, România – 27 noiembrie 2023 – realme a anunțat oficial că livrările sale globale de smartphone-uri au depășit 200 milioane...

Uncategorizedo zi ago

AOC și Philips Monitors fac progrese remarcabile în procesul de sustenabilitate, confirmate de certificarea EPEAT Climate+

București, 28 noiembrie 2023 – MMD, unul dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, partener licențiat al brandurilor...

Uncategorized2 zile ago

Samsung desemnat ,,Cel mai bun angajator din lume” pentru al patrulea an consecutiv de către Forbes

București, România – 27 noiembrie 2023 – Samsung Electronics a fost desemnat în luna noiembrie ,,Cel Mai Bun Angajator din Lume”...

Afaceri2 zile ago

Optimizarea motorului de căutare: Cum să vă creșteți afacerea cu servicii SEO

creșterea afacerii dvs. online are nevoie de mai mult decât doar o prezență pe internet. Cu peste 93% din toate...

Uncategorized5 zile ago

PENNY România ajunge la o rețea de 355 de magazine

PENNY continuă să se extindă rapid în România și inaugurează două noi magazine, unul în București, iar celălalt în Corunca,...

Uncategorized5 zile ago

Miaunismul: un nou curent în artă inspirat de creativitatea pisicilor

Prin campania Artă Miaunistică, Whiskas își propune să încurajeze adopțiile și să arate că viața alături de pisici este mult...

Uncategorized6 zile ago

Inovație fără limite și demonstrații spectaculoase la evenimentul regional Dyson Next Gen Living din București

București, 23 noiembrie 2023: Dyson, compania globală de tehnologie renumită pentru inovațiile sale, a marcat lansarea unor produse revoluționare în cadrul...

Uncategorized6 zile ago

Sinonim cu Pionieratul

O Istorie prin Inovație În peisajul dinamic al dezvoltării imobiliare comerciale, Genesis Property se distinge ca un pionier, un vizionar...

Uncategorized6 zile ago

Premieră în peisajul imobiliar românesc

Peste 20 milioane de Euro investite pentru Faza II a proiectului YUNITY Park: pădure urbană, promenadă etajată și energie regenerabilă...

Evenimento săptămână ago

NAVITEL RE 5 DUAL: Inovația ce transformă fiecare călătorie într-o experiență de navigație și supraveghere deosebită

NAVITEL®, liderul incontestabil în tehnologia dispozitivelor auto, anunță cu mândrie lansarea celei mai recente inovații din portofoliul său de produse, NAVITEL...

Uncategorizedo săptămână ago

Studiu carVertical: Piața de mașini second-hand din România este una dintre cele mai puțin transparente din Europa

21 noiembrie 2023 România are una dintre cele mai puțin transparente piețe de mașini rulate din Europa. La polul opus,...

Evenimento săptămână ago

Cele mai noi titluri de la Chilli Games vin la FAVBET!

Transformă timpul tău pe favbet.ro într-o experiență de neuitat cu o nouă selecție de jocuri de la Chilli Games. Te...

Știrile Săptămânii